... krijg je een

eigentijds wereldbeeld mee

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

... krijg je een

eigentijds wereldbeeld mee

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

... krijg je een

eigentijds wereldbeeld mee

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Aanmelden, hoe werkt dat?

Aanmelden voor onze school kan het hele schooljaar rond
Het is gebruikelijk om uw kind aan te melden bij een basisschool als het tussen de 3 en 3 ½ jaar oud is. Dat is een richtlijn. Neem gerust contact met ons op als uw kindje jonger of ouder is!

Stap 1: De rondleiding
Het kiezen van een basisschool is een echte mijlpaal en een beslissing die jullie vast zorgvuldig willen nemen. Wij nodigen jullie van harte uit om onze school te komen bekijken. Dit kan tijdens een persoonlijke rondleiding of op een van onze open dagen. Wij laten jullie dan graag onze school zien, vertellen over ons onderwijs en overhandigen een tasje met meer informatie over onze school en een aanmeldingsformulier. U plant een rondleiding door te bellen met directeur Frederique van Bruggen. Het telefoonnummer is 0578-612932. Mailen mag natuurlijk ook: gildeschool@stichtingproo.nl of jullie bezoeken een van onze open dagen, waarop uw kind direct aangemeld kan worden.

Stap 2: Invullen van het aanmeldingsformulier
De volgende stap is het invullen van het aanmeldformulier. Dit kan op papier, het formulier is beschikbaar op school. Na ontvangst van het aanmeldformulier versturen wij wanneer uw kind 3 jaar en 9 maanden is, een intakeformulier.  

Stap 3: Invullen van het intakeformulier
Het intakeformulier is sinds augustus 2014 een verplichte tussenstap in het kader van passend onderwijs. Dit intakeformulier is een vragenlijst met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind. Wij zijn namelijk verplicht om te onderzoeken of wij leerlingen een plek kunnen geven in verband met onze zorgplicht. Meer informatie hierover leest u hier. Na ontvangst van het ingevulde intakeformulier laten wij jullie binnen 6 weken (uiterlijk 10 weken) weten of jullie zoon of dochter toegelaten wordt. Na het besluit tot toelating ontvangen jullie van ons het uitgebreide inschrijfformulier.
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan vragen wij jullie eerst nog om meer informatie. Mocht uit de intake blijken dat jullie kind meer zorg nodig heeft dan wij kunnen bieden, dan volgt een traject om in overleg met jullie als ouders/verzorgers de leerling te plaatsen op een andere voor jullie zoon of dochter geschikte school.

Stap 4: Plannen van het wennen en starten op school
Na het besluit tot toelating overlegt de kleuterleerkracht met jullie wanneer jullie zoon of dochter mag komen wennen op school. Uw kind mag komen wennen als het bijna vier jaar oud is. Hoe vaak en wanneer kunt u samen met de kleuterleerkracht bepalen. In ons informatiemagazine vindt u alle informatie die fijn is om te weten als uw kind net bij ons op school begint.

Stap 5: Officiële inschrijving
Tot slot volgt nog het moment van officiële inschrijving. Bij de aanmelding mogen we slechts enkele gegevens vragen. Bij inschrijving ontvangt u een nieuw inschrijfformulier waarop we meer gegevens van jullie vragen. Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier wordt jullie kind officieel ingeschreven op onze school.

Aanmelden leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte

Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte bestaat een speciale procedure, neemt u hiervoor contact met ons op.

Aanmelding leerlingen hogere groepen en/of van andere basisschool

Bij verhuizing uit andere plaatsen of bij leerlingen afkomstig van andere basisscholen wordt er gekeken of er plaats is in de gevraagde groep. Definitieve plaatsing is mogelijk na het inwinnen van inlichtingen bij de school van afkomst en na de ontvangst van het onderwijskundig rapport.
Wij verzoeken u in voorkomende gevallen, met ons contact op te nemen om een afspraak te maken.

Download hier de Regeling Toelating voor meer informatie over ons aanmeld- en toelatingsbeleid

Wilt u een rondleiding plannen? Klik dan hier 

Schoolvideo

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook.