... bereid je jouw

toekomst voor

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

... bereid je jouw

toekomst voor

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

... bereid je jouw

toekomst voor

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Communicatie met ouders

De grote betrokkenheid van ouders is een verrijking voor onze school. Tal van activiteiten zijn niet mogelijk zonder de enthousiaste inzet en hulp van onze ouders.
De school doet dan ook af en toe een beroep op ouders om zich voor diverse activiteiten in te zetten. Bij de start van het schooljaar wordt gevraagd een opgave te doen van beschikbare hulp tijdens (na)schoolse activiteiten. Ouders kunnen actief zijn als hulpouder, bijvoorbeeld bij het lezen of knutselen en ouders kunnen ook zitting nemen in het de medezeggenschapsraad, ouderraad en de activiteitencommissie.

Ouders zijn altijd welkom bij team en directie om een afspraak te maken voor het inwinnen en delen van informatie over de ontwikkeling van hun kinderen of andere schoolzaken. Naast de website gebruiken wij de app Parro als communicatiemiddel tussen ouders en school. Via deze app delen we belangrijke mededelingen, informatie over activiteiten, de klas en houden we contact met u als ouder. U kunt met de app ook de leerkracht een bericht sturen als dat nodig is.

Goed om te weten is dat wij niet altijd in de gelegenheid zijn om dezelfde dag nog te reageren op uw bericht. We vinden een gezonde balans tussen werk en privé ook voor onze leerkrachten van groot belang en dus kan het wat langer duren voor u een reactie krijgt op een bericht dat na 17 uur, in het weekend of tijdens een vakantie verzonden is.

De app Parro is ‘AVG-proof’.

Schoolvideo

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook.